Pátek

Témata našich projektů byla následující:

  • Čeští studenti v Sachsenhausenu

Jednalo se o jakýsi úvod do celé prezentace, v této části projektu byly důležité historické souvislosti a proč k uzavření vysokých škol v Česku vůbec došlo. Dále jsme se dozvěděli o vztazích mezi Němci a Čechy v táboře.

  • Sing Sing Boys

Mezi českými studenty vznikala silná přátelství a jedno z nich spojené s hudebním talentem vygradovalo k založení vězeňské kapely, která zpívala k potěšení spoluvězňů. Součástí této prezentace byl i krátký pohled do repertoáru uskupení v podobě zpěvu písně ,,Život je jen náhoda”.

  • Práce v cihelně – ,,Klinkenwerk”

Mezi nejtěžší práce v táboře bezpochyby patřila práce v cihelně. Tato část se zaměřila na osudy českých vězňů pracujících právě tam.

  • Masová vražda sovětských zajatců

Krom nelidského zacházejí s vězni došlo v Sachsenhausenu k velkému válečnému zločinu – – masové vraždě sovětských zajatců. Jednalo se o utajenou operaci táborových dozorců, ke které docházelo zpravidla v noci a na povrch vyplynula až při poválečných výpovědích.

  • Josef Čapek

Do tábora se dostal i český spisovatel a malíř Josef Čapek. Téma vypráví o jeho životě v táboře a o tom, jak se mu čeští studenti snažili co nejvíce pomoci.

  • Pašování soli

Jeden z českých vězňů se zhostil nebezpečného úkolu – ze svého pracovního místa pašoval sůl, kterou spoluvězni poté používali k léčebným účelům. Pokud by byl při pašování prozrazen, byl by popraven.

  • Přátelství mezi českým a norským vězněm

Rčení ,,v nouzi poznáš přítele” v táboře Sachsenhausen nabylo činu, když se Vladimír Raška spřátelil s norským vězněm Dagem. Přátelství to bylo krátké, ale silné.

Jakub Dvořák