Čtvrtek

Příprava samotného projektu pro nás začala prohlídkou již Památníku Sachsenhausen. Tábor sloužil jako ,,ukázkový” a byl často cílem zahraničních delegací. Přesto v něm vězni žili ve velmi těžkých podmínkách a smrt v něm nalezlo více jak 100 000 lidí. Průvodkyni a následnou konzultantku při projektech nám dělala Anna Milarch, nadšená spolupracovnice Gedenstätte Sachsenhausen českého původu.

Odpoledne téhož dne nám byla představena jednotlivá témata k projektům a vytvořili jsme česko-německé skupiny, ve kterých jsme na projektu posléze pracovali. Celý zbytek dne i den následující se nesl v duchu vypracovávání textů, návštěv archivů a trénování přednesu.

Kromě práce na projektech naše dny zpestřovaly tzv. jazykové animace. Jednalo se o krátké aktivity vedené Němkou Freyou studující češtinu, které nám měly přiblížit jazyk druhé skupiny. Pro Němce se muselo jednat o zajímavý zážitek a my, Češi se znalostmi němčiny, jsme měli přinejmenším zábavu z toho, jak se ostatní s obtížemi snaží vyslovit ,,ř” či jiná úskalí českého jazyka.

Jakub Dvořák